پرورش دام - اشتغالزایی برای یک خانواده روستایی - با نظارت کارشناسان منتخب

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس

پرورش دام - اشتغالزایی برای یک خانواده روستایی - با نظارت کارشناسان منتخب

یک خانواده منتخب روستایی زیر نظر کارشناسان توانمدسازی و با مسئولیت انجمن خیریه تعدادی گوسفند بومی، علوفه و مقداری تجهیزات مورد نیاز خریداری می‌کند.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 30,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

بهترین روش کمک رسانی به نیازمندان رفع مشکل اقتصادی آنان است تا بتوانند با ایجاد و توسعه اشتغال منبع درآمدی پایدار داشته باشند.

اینکار سبب میشود که فقیر و نیازمند به تدریج از فقر مادی نجات یابد و مشکلات هزینه ای مانند درمان ، غذا و پوشاک خود را بتواند تامین نماید.

 

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس با همکاری متخصصین کارآفرینی سعی در توانمندسازی و پشتیبانی نیازمندان تحت پوشش خود تا ثبات شغلی دارد.

به همین جهت برای حمایت خانواده های نیازمند روستایی که امکان نگهداری و پرورش دام دارند در جهت فقر زدایی آنها نیازمند همکاری خیرین هستیم تا با اینکار و با همکاری همدیگر بتوانیم به مرور زمان چندین خانواده را از مشکلات مادی و نداشتن درآمد برای گذران زندگی نجات داده و آنها را به یک ثبات حداقلی در تامین مایحتاج زندگی برسانیم

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس با تجربه بیش از نیم قرن فعالیت در مناطق محروم استان هرمزگان این افتخار را دارد که جدیدترین پروژه فقرزدایی خود را در مناطق روستایی آغاز کند. این پروژه که با بهره‌گیری از نظرات متخصصین حوزه اقتصاد توسعه، کارآفرینی اجتماعی و جامعه‌شناسی طراحی شده، شغل محور است و بر ظرفیتهای موجود برای پرورش دام در مناطق روستایی استان هرمزگان تمرکز دارد. 

طرح به این صورت دنبال می‌شود: مبالغ اولیه موردنیاز یک خانواده روستایی برای خرید دام توسط خیرین تامین می‌گردد سپس کارشناسان فعال در انجمن خیریه و خدمات اجتماعی جهت حمایتهای فنی و ارزیابی مداوم فرایند پرورش، در کنار هر خانواده خواهند بود. به این ترتیب گام به گام مراحل توانمندسازی خانواده‌های روستایی و ریشه‌کنی فقر را از طریق ایجاد شغل برای آنها پیگیری خواهیم کرد.

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

...