نیکوکاری به وقت افطار1402

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

نیکوکاری به وقت افطار1402

سفره های همنوعان عزیزمان که در این روزها هر روز کوچک تر از قبل می شود را از یاد نبریم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 700,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

سفره های همنوعان عزیزمان که در این روزها هر روز کوچک تر از قبل می شود را از یاد نبریم.

در آستانه ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به بهار طبیعت و بهار قرآن، شما را فرا می خوانیم تا به یاری همدیگر، گرهی هر چند کوچک از زندگی همنوعان خود بگشاییم.

امسال نیز همچون گذشته در نظر داریم تا برای حداقل ۱۰۰۰ خانواده کارت خرید از فروشگاه تارا به مبلغ 700 هزار تومان تهیه و اهداء کنیم.

 

 

گزارش عملکرد انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
در خصوص سبد غذایی رمضان، فطریه و کفاره روزه رمضان سال 1401

توزیع 1000 کارت خرید تارا مارکت

توزیع 2012 کیسه برنج 10 کیلویی

توزیع 560 کیلو مرغ و 1540 کیلو خرما

توزیع 158 میلیون تومان از محل فطریه و کفاره 

سبد غذایی، فطریه و کفاره روزه بین 2200 خانواده تحت پوشش توزیع گردید.

خدیجه

خدیجه

حسن میر

حسن میر

سالاری

سالاری

بهجت

بهجت

پوریا

پوریا

محمد حسین

محمد حسین

مستوفی

مستوفی

قاضی زاده

قاضی زاده

میهمان

عبدالمجید

عبدالمجید

عبدالحمید

عبدالحمید

خیرعمومی

خیرعمومی

محمدیوسف

محمدیوسف

حبیب

حبیب

غلام

غلام

پوریا

پوریا

غلام

غلام

سالاری

سالاری

احمد

احمد

رسولی

رسولی

اسماعیل

اسماعیل

فواد

فواد

عالم

عالم

رهبری

رهبری

نادیه

نادیه

شایان

شایان

خورطی

خورطی

کریمیان

کریمیان

فرشادی

فرشادی

جامعی

جامعی

یوسف

یوسف

سنائی

سنائی

گیلانی

گیلانی

دلداری

دلداری

مقدسی

مقدسی

محمود

محمود

دانشمند

دانشمند

میترا

میترا

علیرضا

علیرضا

امین

امین

بلال

بلال

ملاحانی

ملاحانی

عالیه

عالیه

حفصه

حفصه

میهمان

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

mmmM

mmmM

امیرحسین مجیدی

امیرحسین مجیدی

میهمان

خانم شرف

خانم شرف

فریدصمدی

فریدصمدی

.....

.....

مشتاقی

مشتاقی

جهالش

جهالش

حفظیه

حفظیه

هدیت اله

هدیت اله

متین

متین

هاشم

هاشم

عبدالکریم

عبدالکریم

عبدالباسط ضیایی

عبدالباسط ضیایی

خشابی

خشابی

مالک

مالک

سید عبدالرحمن

سید عبدالرحمن

سید محمد

سید محمد

مسعود

مسعود

اسماعیل

اسماعیل

ماریه

ماریه

حاجیان

حاجیان

سمیرالدین

سمیرالدین

برازنده

برازنده

خدیجه

خدیجه

معتمد

معتمد

فتحیه

فتحیه

بی بی مریم

بی بی مریم

خیر  عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

هانیه

هانیه

میهمان

میهمان

محمدرسول نجمی

محمدرسول نجمی

پاک روان

پاک روان

عرب پور

عرب پور

عاشقی

عاشقی

اسماعیل

اسماعیل

عثمان

عثمان

سید سینا

سید سینا

سید اسماعیل

سید اسماعیل

دلداری

دلداری

برازنده

برازنده

اسماء

اسماء

سمیرا

سمیرا

نجم دینی

نجم دینی

زینب

زینب

میهمان

میهمان

مصطفی

مصطفی

بدریه

بدریه

ناهید

ناهید

غلام رسول

غلام رسول

بابک

بابک

اسماعیل

اسماعیل

ناجی

ناجی

نصوری

نصوری

جواهری

جواهری

خیر عمومی

خیر عمومی

ابراهیم

ابراهیم

سید کامل

سید کامل

سید محمدنور

سید محمدنور

رسولی

رسولی

منصوری

منصوری

شهناز

شهناز

احلام

احلام

ناهید

ناهید

فقیهی

فقیهی

قائدی مقام

قائدی مقام

دلداری

دلداری

رادان

رادان

دارا

دارا

ناهید

ناهید

حسن خوه

حسن خوه

غلام رسول

غلام رسول

اسماعیل

اسماعیل

ناهید

ناهید

مسلم

مسلم

اسلام

اسلام

حاجی قربانی

حاجی قربانی

ساجده

ساجده

راضیه

راضیه

مرجان

مرجان

باسعیدوئی

باسعیدوئی

ناهید

ناهید

غلام رسول

غلام رسول

محسن

محسن

جعفری

جعفری

سید حبیب

سید حبیب

قلاتی

قلاتی

قادری

قادری

فضیلت

فضیلت

فرهاد

فرهاد

طاهری

طاهری

خیر عمومی

خیر عمومی

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

۹۰

۹۰

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

محمد

محمد

امین زارعی

امین زارعی

مریم خروش

مریم خروش

......

......

میثم پوراحمد

میثم پوراحمد

صالحه

صالحه

ماریه

ماریه

رسولی

رسولی

زینب

زینب

جعفری

جعفری

احمد

احمد

محمد امین

محمد امین

عبدالناصر

عبدالناصر

رقیه

رقیه

بی بی نیره

بی بی نیره

میهمان

علی انصاری

علی انصاری

ناهید

ناهید

اسماعیل

اسماعیل

سید حبیب

سید حبیب

فتحیه

فتحیه

سید احمد

سید احمد

نیاز

نیاز

مهربان

مهربان

صدیقه

صدیقه

عبدالجلیل

عبدالجلیل

میهمان

فهیمه

فهیمه

غلام رسول

غلام رسول

محمدی چمردانی

محمدی چمردانی

مرضیه

مرضیه

یلدا

یلدا

ارجمند

ارجمند

سید یوسف هاشمی

سید یوسف هاشمی

سعدینی

سعدینی

عاشقی

عاشقی

شبنم

شبنم

علیه

علیه

مسعود

مسعود

عبدالغنی

عبدالغنی

هاشمی رحیمی

هاشمی رحیمی

خیر 138

خیر 138

سید عادل

سید عادل

فائزه

فائزه

جعفری

جعفری

طلعت

طلعت

سیما

سیما

خیرالنساء

خیرالنساء

پری زاد

پری زاد

ناهید

ناهید

جلالی

جلالی

هرمز

هرمز

میهمان

قائدی مقام

قائدی مقام

ناهید

ناهید

ریگی

ریگی

قاسم

قاسم

یوسف

یوسف

امیرزاده

امیرزاده

راستینه

راستینه

مریم

مریم

عایشه

عایشه

نادیه

نادیه

خانم جعفری

خانم جعفری

خانم روان

خانم روان

سید حیدر

سید حیدر

ناهید

ناهید

محمود

محمود

مسعود

مسعود

انصاری

انصاری

فوزیه

فوزیه

قدریه

قدریه

محمد صالح

محمد صالح

محمد

محمد

ناهید

ناهید

شفیقه

شفیقه

عبدالکریم

عبدالکریم

بی بی گل

بی بی گل

زمزم

زمزم

خیر عمومی

خیر عمومی

محمدی چمردانی

محمدی چمردانی

قائدی مقام

قائدی مقام

ملاحی

ملاحی

فردوس

فردوس

مجید

مجید

سرلک

سرلک

فهیمه

فهیمه

جاسم

جاسم

فرنوش

فرنوش

اسماعیل

اسماعیل

خرمی

خرمی

شناسی

شناسی

سپهری

سپهری

پروین

پروین

محمد علی

محمد علی

ابراهیم

ابراهیم

سید عقیل

سید عقیل

عبدالرزاق

عبدالرزاق

خیر عمومی

خیر عمومی

ابتسام

ابتسام

جلالی

جلالی

قائدی

قائدی

شیخی

شیخی

عرفان منش

عرفان منش

مریم

مریم

ابراهیم

ابراهیم

نورائی

نورائی

فرهاد

فرهاد

شکوفه

شکوفه

خیر138

خیر138

ماریه

ماریه

عاطفه

عاطفه

هانیه

هانیه

علیه

علیه

صدیقه

صدیقه

شایان

شایان

خیر عمومی

خیر عمومی

فریبا منصوری

فریبا منصوری

عدنان عبداللهی

عدنان عبداللهی

فرامرز

فرامرز

مهناز

مهناز

رییس سعدی

رییس سعدی

میهمان

گزارش سبد غذایی، فطریه و فدیه رمضان سال ۱۴۰۲

جمع آوری مبلغ  ۷۰۰ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و توزیع ۱۰۰۱ سبد غذایی به ۱۰۰۱ خانوار تحت حمایت انجمن خیریه

مبلغ جمع‌آوری شده جهت فطریه و فدیه و توزیع آن میان نیازمندان

فطریه برنج: ۷۳۹.۱۳۵.۰۰۰ تومان

فطریه نقدی: ۱۱۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان

فدیه برنج: ۸۴.۹۵۸.۰۰۰ تومان

فدیه نقدی: ۳۵.۰۹۵.۰۰۰ تومان

 

توزیع ۲۳۹۶ کیسه برنج ۱۰ کیلویی میان ۲۳۹۶ خانوار

و پرداخت ۱۵۳ میلیون تومان وجه نقد به ۲۳۸ خانوار

از محل فطریه و فدیه نقدی به نیابت از شما بزرگواران