پروژه ها

آخرین پروژه‌های منتشر شده

نیکوکاری به وقت افطار
سفره های همنوعان عزیزمان که در این روزها هر روز کوچک تر از قبل می شود را از یاد نبریم.

ادامه

 
3,200,000 تومان
از مبلغ کل 700,000,000 تومان
مشارکت می کنم

تهیه کولر جهت مسجد گله داری
تهیه کولر اسپلیت ایستاده 60 هزار گری

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
3,936,000 تومان
از مبلغ کل 180,000,000 تومان
مشارکت می کنم

مأوا
داشته هایمان را قسمت کنیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
129,715,000 تومان
از مبلغ کل 150,000,000 تومان
مشارکت می کنم

تهیه پوشک بزرگسال
امسال می‌خواهیم با کمک و همراهی شما حداقل صد کارتن پوشک تهیه کنیم و در اختیار نیازمندان قرار دهیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
52,155,000 تومان
از مبلغ کل 93,000,000 تومان
مشارکت می کنم

آرامستان قلاتو
جهت تامین این مبلغ و رسیدگی بیشتر و بهتر به این مکان مانند سابق نیازمند همراهی شما هستیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
113,599,800 تومان
از مبلغ کل 200,000,000 تومان
مشارکت می کنم

کمک هزینه زندگی
امید است با حمایت‌های شما در سال پیش رو به تمامی درخواست‌ها رسیدگی و پاسخ مثبت دهیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
106,670,000 تومان
از مبلغ کل 1,500,000,000 تومان
مشارکت می کنم

حمایت تحصیلی
امید است با یاری خدا و همراهیتان در سال پیش رو بتوانیم با شعار *بکوشیم مبادا کودکی از تحصیل باز ماند* حمایتگر تعداد بیشتری از محصلین نیازمند باشیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
129,900,000 تومان
از مبلغ کل 200,000,000 تومان
مشارکت می کنم

کمک هزینه درمان
امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
224,013,200 تومان
از مبلغ کل 1,500,000,000 تومان
مشارکت می کنم

اخبار و مقالات

بریده‌هایی از وبلاگ، رسانه‌ها و داستان موفقیت‌های ما

همکاران و برندها