آئین نامه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

آئین نامه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

فصل اول : نام و اهداف

ماده ۱

نام این تشکیلات هیات برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس میباشد که در این آئین نامه از این پس به اختصار هیات خوانده می شود.

 ماده ۲

انتخاب هیات برگزاری انتخابات

1ـ با توجه به مفاد مندرج در این آئین نامه به فعالیت و انجام وظائف محوله می پردازد.

2ـ هیات از بین اعضاء انجمن توسط مجمع عمومی با رای مستقیم در همان جلسه انتخاب می شوند.

3ـ اعضاء هیات بایستی خوشنام، شناخته شده، امین و معتمد باشند.

4ـ همسر و بستگان درجه یک هیات نمی توانند کاندید هیات مدیره و بازرس شوند.

تبصره ۱- در صورت استعفا عضو هیات، کاندید شدن همسر و بستگان درجه یک او بلامانع است.

تبصره 2- بستگان درجه یک شامل والدین (پدر یا مادر)، هم نیا (برادر یا خواهر) و فرزند (فرزند پسر یا فرزند دختر) فرد است.

ماده ۳

اهداف :

1ـ برگزاری و نظارت موثر بر انتخابات هیات مدیره و بازرسین.

2ـ ترویج روحیه مشارکت در بین مردم.

3ـ دریافت پیشنهاد و انتقاد از اعضاء جهت بهبود کار.

4ـ برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای اصولی و مناسب در جهت ارتقاء کیفی و کمی مسائل فوق الذكر.

5ـ ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء سطح کیفی انتخابات جهت طرح در مجمع عمومی آینده.

 

 

فصل دوم : اصول کلی

 ماده ٤

اصول حاکم بر هیات برگزاری انتخابات:

1ـ رعایت کلیه قوانین و اصول اسلامی.

2ـ توجه به اصل مشورت و شوری در تصمیم گیری و اجتناب از خود محوری و تصمیم گیری های فردی.

3ـ احترام به عقائد و آراء و سلایق سایر اعضاء و توجه به آن.

4ـ رعایت نظم و انضباط در امور و حضور به موقع در جلسات.

5ـ التزام به اجرای تصمیمات و برنامه های هیات.

6ـ احساس مسؤلیت در برابر وظایف محوله و اموال حاصله.

7ـ تلاش برای رسیدن به اهداف کلی هیات.

ماده 5

تشکیلات هیات برگزاری انتخابات هیات مدیره

1- اعضاء این هیات ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که اعضاء آن توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

2- جهت تقسیم کار و شرکت فعالانه از میان هیات با رای گیری، یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس، یک نفر دبیـر و یک نفر بعنوان سخنگو انتخاب می شود.

3- مدت دوره فعالیت هیات از زمان شروع اطلاعیه انتخابات تا پایان نتیجه آرا و اعلام اسامی جدید هیات مدیره خواهد بود.

 

 فصل سوم: وظایف تشکیلات و هیات برگزاری انتخابات و بازرسین.

ماده 6

رئیس و نائب رئیس:

رئیس با رأی اعضاء هیات انتخاب میشود و دارای وظایف زیر میباشد:

1ـ ایجاد هماهنگی میان اعضاء هیات.

2ـ همکاری و هماهنگی با مرجع صدور پروانه.

3ـ بر قرار کردن ارتباط لازم با افراد واجد شرایط کاندیداتور هیات مدیره، رای دهندگان و دفتر انجمن.

4ـ کنترل و اداره جلسات و جلوگیری از ضایع شدن وقت .

تبصره - تذکر به اعضائی که غیر موجه در جلسات حضور نمی یابند و یا در انجام امور محوله کوتاهی می کنند .

5ـ نظارت بر اجرای برنامه ها و انجام وظائف محوله بر اعضاء و هیات.

6ـ مکاتبات اداری داخلی و غیره ...

7ـ کنترل و تعیین زمان و مکان جلسه های عادی و فوق العاده.

8ـ ارسال گزارش فعالیت ها به مجمع عمومی و مرجع صدور پروانه در پایان رای گیری و یا در هنگام درخواست آنان.

تبصره - بمنظور تسریع و تسهیل در امور اجرائی در صورت غیبت رئیس، نائب رئیس که با رأی اعضاء انتخاب شده است دارای تمامی وظایف و اختیارات وی خواهد بود.

ماده ۷

دبیر :

دبیر با رأی اعضاء انتخاب می شود و دارای وظایف زیر می باشد:

1ـ تنظیم، ثبت صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط کلیه اعضاء.

2ـ به تائید رساندن صورتجلسه توسط کلیه اعضاء.

3ـ تهیه گزارش عملکرد هیات.

4ـ پیگیری مصوبات هیات.

ماده ۸

سخنگو :

- سخنگوی هیات با رأی اعضاء انتخاب میشود.

تبصره ۱- سخنگو باید شخصی باشد که از فن بیان و قوه استدلال خوبی برخوردار باشد و از افراد سرشناس جامعه باشد.

تبصره ۲- تصمیمات اتخاذ شده فقط از طریق سخنگو باید اعلام شود و اعضاء دیگر از اعلام تصمیمات و آنچه که در جلسه گذشته باید جداً پرهیز کنند.

فصل چهارم: تشکیل جلسات و اخذ توضیحات لازم

1ـ جلسات هیات به ریاست رئیس و در غیاب وی بوسیله نائب رئيس تشکیل می شود.

تبصره - در صورت نیاز و صلاحدید، رئیس می تواند جلسات را کاهش یا افزایش دهد.

2ـ محل تشکیل جلسات، سالن انجمن می باشد.

3ـ تشکیل و حضور اعضاء در جلسه با دعوت رئیس و اعلام قبلی صورت خواهد گرفت.

4ـ جلسات با توجه به حداقل دو سوم اعضاء آن رسمیت می یابد.

5 - هیات در مقابل مجمع عمومی و مرجع صدور پروانه مسئولیت دارند. لذا مجمع عمومی حق اخذ توضیحات و تذکرات نسبت به عملکرد هر یک از اعضاء هیات را دارند.

6 ـ در صورت برکناری و با استعفای یکی از اعضاء هیات عضو علی البدل جانشین می شود.

7 ـ در صورت بروز تخلفات شخص متخلف ضامن می باشد .

 

فصل پنجم: شرایط کاندیداتوری و رای دهندگان

ماده 9

نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی زیر باشند:

الف - شرایط عمومی:

1ـ اعتقاد عملی به اسلام.

2ـ ابراز وفاداری به قانون.

3ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

4ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان.

5ـ عدم محجوریت.

6ـ عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی.

7ـ عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی.

8ـ عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان.

9ـ عدم محکومین به حدود شرعی.

ب - شرایط اختصاصی

1- حداقل سابقه یکسال عضویت رسمی در انجمن داشته باشد.

2ـ داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا معادل آن مصوب و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت و شورای عالی حوزه های علمیه و مدارک تحصیلی دارای ارزش استخدامی.

تبصره: در صورت نداشتن شرط مدرک تحصیلی، حداقل بایستی سابقه 2 دوره عضویت در هیئت مدیره و یا 4 سال فعالیت در کمیته های زیر مجموعه انجمن داشته باشد.

3ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام ( در هنگام ثبت نام ).

تبصره - ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در اسناد سجلی است و تغییرات بعدی، به استثنای تغیرات ناشی از حکم قضائی، ملاک عمل نمی باشد.

4ـ کاندیداهای هیات مدیره باید در محدوده شهرستان بندرعباس سکونت داشته باشند.

ماده 10

شرایط رای دهندگان

1ـ عضو رسمی انجمن باشد.

2ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3ـ حداقل سن ۱۵ سال تمام (در هنگام رای گیری).

ماده 11

شرایط عضویت: شرایط عضویت انجمن در چهار چوب آئین نامه عضویت به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

انواع عضویت:

عضو رسمي: عبارت است از افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رای و کاندیداتوری می باشند.

تبصره: علاوه بر اعضاء رسمی، افراد مشروحه ذیل نیز می توانند در انتخابات هیات مدیره و بازرسین شرکت نمایند.

1ـ خیرین به شرح ذیل دارای حق رای می باشند:

الف ـ پرداخت کنندگان زکات.

ب ـ پرداخت کنندگان هزینه ایتام.

ج ـ پرداخت کنندگان هزینه قربانی.

2ـ امامان جمعه و جماعت مساجد بندرعباس.

3ـ پرسنل رسمی انجمن.

4ـ اعضاء فعال کمیته های انجمن.

عضو غيررسمي: عبارت است از افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مشارکت نمایند، ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند .

ماده 12

تبلیغات کاندیداها

فعالیت های انتخاباتی نامزدها، رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنها بوسیله هیات شروع و ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد.

ماده 13

شرایط شمارش آرا

اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد و در کلیه حوزه های انتخابیه در یک روز انجام می شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صـورت ضـرورت قابـل تمـديـد مـی باشـد. تشـخيص ايـن ضـرورت و مـدت تمدید آن بـه عـهـده هـيـات اسـت. بر اساس قانون انتخابات انجمن می توان مراحلی را برای اخذ و شمارش آرا بر شمرد. پیش از ذکر این مراحل، الزام به ذکر است که نامزدهای نمایندگی می توانند در زمان اخذ رأی و شمارش آراء نمایندگانی را در شعب اخذ رأی داشته باشند. هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیات حوزه انتخابیه معرفی نمایند.

نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند و چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیات کتباً اعلام خواهند نمود. حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. با توجه به ماده قانونی مذکور در هر یک از مراحل اخذ و شمارش رأی که در ذیل به آنها پرداخته شده است داوطلبان می توانند نظارت داشته باشد.

1- آغاز رأی گیری

تعیین محل شعب ثابت اخذ رأی و نیز تشکیل شعب سیار برای اخذ رأی بر عهده هیات می باشد. محل شعب اخذ رأی باید در کمترین زمان به اعضاء اعلام شود. قبل از شروع رأی گیری لازم است خالی بودن صندق ها توسط هیات تأیید گردد. صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر هیات گردد و در صورتجلسه ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می گردد، هیات، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد. البته با توجه به اینکه ماده مذکور تأیید نماینده داوطلب را ضروری ندانسته است، لذا عدم حضور داوطلب قبل از پلمپ صندوق های رأی گیری مانع پلمپ صندوق و آغاز رأی گیری نیست. به همین دلیل، نمی توان شروع رأی گیری را منوط به حضور نمایندگان کاندیداها کرد.

2- مراجعه رأی دهندگان به شعب اخذ رأی و کنترل شرایط آنها

تمام اشخاصی که عاقل بوده و دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و داری شرایط ماده 11 می باشند، می توانند در انتخابات شرکت کرده و به شخص یا اشخاص مدنظر خویش از میان اشخاص تأیید صلاحیت شده رأی دهند. برای رأی دادن، داشتن شناسنامه و شماره ملی الزامی است. کسانی که قصد رأی دادن دارند، باید به شعب اخذ رأی مراجعه کنند. در شعبه، بررسی می شود که فرد واجد شرایط رأی دادن بوده و قبلاً رأی نداده باشد. بر این اساس رئیس شعبه یا هر یک از منشی های شعبه ثبت نام و اخذ رأی با ملاحظه شناسنامه شخص، بررسی می کنند که متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی پانزده سال تمام داشته باشد.

  1. ثبت مشخصات

بعد از حصول اطمینان از واجد شرایط بودن شخص، یکی از منشی های شعبه اقدام به ثبت مشخصات و اطلاعات رأی دهنده بر روی تعرفه رأی می کند. بعد از این عمل، منشی شعبه موظف است برگه تعرفه را ممهور سازد. چنانچه تعرفه رأیی ممهـور نباشـد، جزء آرای باطلـه قـرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که تعرفه ی رأی دو قسمت دارد که در یک قسمت مشخصات فرد ثبت می شود، قسمت دیگر برای نوشتن رای است.

  1. اخذ رأی

انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود. بر این اساس آیین نامه انتخابات مقرر داشته است که اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی دادن و انتخاب نامزد یا نامزدها مخفی و به صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ یک از اعضای شعب و اصولاً کلیه افرادی که به نحوی از انحا در شعبه وظیفه ای به عهده دارند، حق نوشتن برگ رأی یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدها برای اشخاص را ندارند. در صورتی که برای نوشتن یا علامت زدن در مقابل نام نامرد یا نامزدهای موردنظر بر روی برگ رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأی دهنده باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.

نماینده هیات در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ، موظف است مراتب را به اعضای شعبه تذکر دهد. هر شخص پس از نوشتن رای خود، آن را به صندوق انداخته و از شعبه خارج می شود. رأی گیری تا پایان مهلت مقرر ادامه می یابد و پس از پایان ساعت رأی گیری، تمام افرادی که جهت دادن رأی داخل صف قرار دارند، به داخل شعبه هدایت شده و درب شعبه بسته می شود. مسئولان شعبه پس از بستن درب شعبه، اجازه ورود به هیچ شخصی را جهت اخذ رأی نخواهند داد.

  1. باز کردن لاک و مهر صندوق ها و شمارش برگه های داخل صندوق

رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رأی با همکاری یکی از منشی ها لاک و مهر صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود، می شمارند و با تعداد تعرفه های مصرف شده که قبلاً شمارش گردیده است،تطبیق می دهند. چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه های مصرف شده باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز جمله باطل شد را بر روی آن قید کرده و در صورتجلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند. ولی در صورتی که تعداد برگ های رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط تعـداد برگ های رأی داخل صندوق در صورتجلسه درج می شود.

  1. قرائت آرا

آرای داخل صندوق به سه دسته تقسیم می شوند:

1ـ آرای مأخوذه باطل.

2ـ آرای غیر مأخوذه و باطل.

3ـ آرای صحیح.

آرای مأخوذه باطل: آرایی هستند که جزء آرای اخذ شده محسوب می شوند ولی در نتیجه انتخابات تأثیری ندارند. این آرا در مجموع به سه دسته تقسیم می شوند:

1-  آرای ناخوانا.

2- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

3-  آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

این آراء در مجموع تعداد رأی دهندگان مؤثر هستند اما به نفع هیچ کاندیدایی محاسبه نمی گردند.

آراء غیرمأخوذه و باطل: این آراء نه تنها برای هیچ یک از داوطلبان به حساب نمی آیند، بلکه جزء آمار رأی دهندگان نیز محسوب نمی شوند. این آرا به ۱۲ دسته تقسیم می شوند.

1ـ صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

2ـ آراء زائد بر تعداد تعرفه مصرف شده باشد.

3ـ آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

4ـ آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

5ـ آرائی که با تقلب و تزویر در تعرفه ها ، آراء ، صورتجلسات ، شمارش به دست آمده باشد.

6ـ آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

7ـ آراء تکراری.

8ـ آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد.

9ـ آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

10ـ آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

11ـ آرائی که روی ورق های غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.

12ـ آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

آرای صحیح : آرای صحیح آرائی هستند که شرایط فوق را نداشته باشند و از این رو در شمارش آرا محاسبه می گردند. شمارش این دسته از آرا، بسیار دقیق و حساس است، به حدی که قانون در این خصوص تمهیداتی را در نظر گرفته است تا هر چه بیشتر بر دقت شمارش آرا افزوده شود. برای مثال در صورت امکان باید دو نفر مسئول شمارش آرا باشند تا اشتباهی رخ ندهد. در صورتی که شمارش آرا به صورت دستی باشد، این کار توسط اعضای شعبه تحت نظارت نماینده هیات انجام می گیرد و در صورت رایانه ای بودن شمارش، دستگاه این کار را انجام می دهد. در هر صورت، تفکیک میان آرای صحیح و باطل وجود دارد.

تبصره ۱ - در صورت مشابه بودن اسم کاندیداتوری در برگ رای، رای بین آنها تقسیم می شود.

تبصره ۲ - در صورت تساوی آرا بین دو نفر به وسیله قرعه تعیین می گردد.

7ـ تنظیم و تکمیل صور تجلسه

پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورتجلسه اخذ رأی شعبه در سه نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی در صورتجلسه نوشته می شود. صورتجلسه پس از تنظیم به امضای اعضای شعبه اخذ رأی می رسد و بلافاصله یک نسخه از صورتجلسه همراه با کلیه تعرفه های مصرف شده و برگ های رأی قرائت شده داخل صندوق رأی قرار داده می شود. صندوق های اخذ رأی نیز باید پس از شمارش آرا مجدداً پلمپ شوند. علاوه بر صندوق ها مدارک دیگری نیز باید تسلیم هیات شود، این مدارک شامل دو نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأی و تعرفه و برگ های رأی مصرف نشده باقیمانده و سایر لوازم و مدارک می باشند. اگر در روز اخذ رأی اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صور تجلسه ذکر گردد و به امضای اعضای شعبه برسد. فرم های اعلام نتیجه از طریق هیات به رییس هیات مدیره تحویل و نتایج در سایت انجمن و یا با الصاق اطلاعیه در اماکن مورد نظر به اعضاء اعلام می گردد. هر کاندیدایی که توانسته باشد به ترتیب بیشترین آرای مأخوذه را کسب کند، به هیات مدیره راه می یابد.

ماده 14

کاندیداها می توانند در صورت اعتراض به نتایج آرا، اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت دو روز از اعلام نتایج آرا به دفتر هیات در ساعات اداری در انجمن تحویل دهند .

ماده 15

هیات ظرف مدت حداکثر ۲ روز به اعتراضات وارده رسیدگی و به کاندیداهای معترض اعلام می نماید.

ماده 16

پس از پایان مهلت رسیدگی به اعتراضات، صحت یا عدم صحت انتخابات به اطلاع اعضاء انجمن خواهد رسید.

ماده 17

پس از اعلام نتایج رای گیری تغییر و تحول در هیات مدیره در تاریخ مشخص شده توسط مجمع عمومی انجام می گردد. هر گونه تغییر و تحول دراین آئین نامه باید به تایید مجمع عمومی انجمن برسد.

ماده 18

این آئین نامه در 5 فصل، 18ماده، 10 تبصره تدوین و به تأیید مجمع عمومی انجمن خیریه و خدمات اجتماعي بندرعباس در مورخ 16/11/1400رسیده است.