زمینه های همکاری با انجمن

شما عزیزان و همراهان گرامی می توانید در هر یک از زمینه های زیر که مایل هستید ما را یاری دهید:


1-    کمک به بیماران نیازمند و تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی آنها اعم از هزینه های دارو، عمل جراحی و ...
2-    کمک به خانواده های مستمند و محروم و تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی آنها
3-    کمک به دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند و تأمین بخشی از هزینه های تحصیلی آنها
4-    کمک به مساجد و تامین بخشی از هزینه های زندگی امامان و خادمین و سایر هزینه‌های مسجد
5-    کمک به مکتب خانه‌ها و مدارس قرآنی و تأمین هزینه های مربوط به آموزش قرآن
6-    کمک به قبرستان قلاتو و تأمین بخشی از هزینه های آنها شامل هزینه های آب، برق، نگهبانی، تعمیرات و کفن و دفن اموات نیازمند
7-    کمک جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و تامین هزینه های کلاس های آموزشی، دینی، جوایز مسابقات، چاپ بروشور، تقویم و CD
8-    کمک به ایتام و تقبل بخشی از هزینه های زندگی آنها
9-    کمک به درمانگاه انجمن و تأمین بخشی از هزینه‌های نگهداری و توسعه و خرید تجهیزات پزشکی
10-    مشارکت در پرداخت فطریه، قربانی و زکات
11-    مشارکت و همکاری در بخش شناسایی نیازمندان و توزیع کمک‌های غیرنقدی نظیر فطریه، قربانی و ...
12-     مشارکت و همکاری در توزیع صندوق صدقات بین آشنایان و بستگان
13-    مشارکت و همکاری در عضوگیری برای انجام و جمع‌آوری حق عضویت
14-    مشارکت و همکاری در برگزاری مراسم و همایش ها تشکیل کلاسهای آموزشی و ...
15-    مشارکت و همکاری در فعالیت‌های اجتماعی در محلات