فیلتر پروژه ها
پروژه ها

مُرَوَّح
انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس قصد دارد پویش مُرَوَّح را برگزار کرده و با خرید تعدادی کولر و یخچال نو آن را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار برخی از مددجویان تحت‌پوشش قرار دهد.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس
125,235,300 تومان
از مبلغ کل 200,000,000 تومان
مشارکت می کنم