آرامستان قلاتو

جهت تامین این مبلغ و رسیدگی بیشتر و بهتر به این مکان مانند سابق نیازمند همراهی شما هستیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 200,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

امشب مهربانی شما قدر دارد.

همراهان عزیز؛ نگهداری آرامستان قلاتو در سال گذشته بالغ بر ۳۶۴ میلیون تومان هزینه‌‌بر بوده است؛ این هزینه‌ها شامل تعمیر و نگهداری، هزینه‌های آب و برق، خرید لوازم بهداشتی و پارچه جهت کَفْن و دفن، حقوق و دستمزد نگهبانان و کارکنان آرامستان و... می‌باشد.

با توجّه به این که افراد نیازمند توان پرداخت هزینه‌های کامل کَفْن و دفن را ندارند؛ بیش از نیمی از این هزینه‌ها (مبلغ ۱۸۳ میلیون تومان) تامین نشده است.

جهت تامین این مبلغ و رسیدگی بیشتر و بهتر به این مکان مانند سابق نیازمند همراهی شما هستیم.

کمک‌های پرمهرتان با هر مبلغی گره‌گشا خواهد بود.

نیک نژاد

نیک نژاد

میهمان

خلیلی

خلیلی

علیا

علیا

محسن

محسن

محمد

محمد

خسرو

خسرو

اسدالله

اسدالله

نیما

نیما

ابراهیم

ابراهیم

فریده

فریده

عیسی

عیسی

رئیسی

رئیسی

سید احمد

سید احمد

مهرداد

مهرداد

عارف

عارف

محبوبه

محبوبه

عبدالواحد

عبدالواحد

فریدون

فریدون

نادیه

نادیه

فاطمه

فاطمه

اروانه

اروانه

ناهید

ناهید

لاشارپور

لاشارپور

هوشمند

هوشمند

محبوبه

محبوبه

مسعود

مسعود

عالیه

عالیه

انصاری

انصاری

فاروق

فاروق

ابراهیم

ابراهیم

نصیحتی

نصیحتی

احمد

احمد

روشن

روشن

موسی

موسی

فوزیه

فوزیه

عارف

عارف

مهرداد

مهرداد

عاطفی

عاطفی

متین

متین

سید حسن

سید حسن

ماریه

ماریه

سید حسن

سید حسن

ارجمند

ارجمند

فریدون

فریدون

میهمان

قادری

قادری

میهمان

جواهری

جواهری

ناصر

ناصر

غلام رسولی

غلام رسولی

میهمان

عالیه

عالیه

خیرالنساء جمالی

خیرالنساء جمالی

میهمان

ثریا

ثریا

عبدالرحمن

عبدالرحمن

علیرضا

علیرضا

ماریه

ماریه

بی بی مریم

بی بی مریم

نادیه

نادیه

فاطمه

فاطمه

سید یوسف هاشمی

سید یوسف هاشمی

نادیه

نادیه

عبدالرحمن

عبدالرحمن