زلزله اوز

به دنبال واقعه دلخراش زلزله در اوز، به اطلاع می‌رساند انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس مثل گذشته همکاری خود را جهت کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان آن منطقه اعلام می‌دارد.


مبلغ کل جمع آوری شده

مبلغ کل جمع آوری شده: 321,085,000 (سهم موسسه خیریه: 0%) تومان

شرح

ضمن همدردی با هم استانی‌های عزیز خود، به دنبال واقعه دلخراش زلزله در اوز، به اطلاع می‌رساند انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس مثل گذشته همکاری خود را جهت کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان آن منطقه اعلام می‌دارد.

با توجه به احتمال ارسال کمک از مناطق مختلف و بر اساس تجارب گذشته در این خصوص، بهترین نوع همکاری، کمک های نقدی می باشد تا با توجه به نیازهای آن منطقه که همانا بازسازی منازل آسیب دیده است اقدامات لازم انجام شود.

از این که همچون گذشته ما را در این مهم یاری می‌رسانید سپاسگزاریم.

 

روش‌های پرداخت جهت کمک به مناطق زلزله زده:

 

نزد بانک ملّی ایران به نام انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

شماره حساب:

0103091290009

شماره کارت:

6037-9911-9954-1693

شماره شبا:

IR210170000000103091290009

کمک از طریق گزینه مشارکت می کنم.

میهمان

سعیده

سعیده

ابراهیم

ابراهیم

کلثوم

کلثوم

حسین

حسین

امین

امین

عثمان

عثمان

عثمان

عثمان

شهنوازی

شهنوازی

سعیده

سعیده

امین

امین

پیرانی

پیرانی

مازیار

مازیار

سودا

سودا

امین

امین

ملکی

ملکی

محمد

محمد

دانش

دانش

اسماء

اسماء

صالح

صالح

فرناز

فرناز

امین

امین

دانش

دانش

ابراهیم

ابراهیم

ماهشرفی

ماهشرفی

امین

امین

مهرداد

مهرداد

هرمز بتن

هرمز بتن

دانش

دانش

خالد

خالد

بشیر

بشیر

امین

امین

امین

امین

فریدون

فریدون

صالح

صالح

مسعود

مسعود

میهمان

عبدالمجید

عبدالمجید

حکیمه

حکیمه

بهادر

بهادر

بهرام

بهرام

رحیمی

رحیمی

ابوالحسن

ابوالحسن

خیر 138

خیر 138

دانش

دانش

جماعت مسجد علاف

جماعت مسجد علاف

جماعت مسجد علاف

جماعت مسجد علاف

غلامحسن

غلامحسن

نجمی

نجمی

خیر عمومی

خیر عمومی

نجمی

نجمی

هانیه

هانیه

عبدالکریم

عبدالکریم

احمد علی

احمد علی

اسماء

اسماء

هاله

هاله

فاطمه

فاطمه

احمد

احمد

میهمان

هانیه

هانیه

عبدالرحمن

عبدالرحمن

حسام

حسام

محمد رفیع

محمد رفیع

کمال

کمال

هانیه

هانیه

محمد

محمد

ادریس

ادریس

محمد

محمد

برازنده

برازنده

حلیمه

حلیمه

محمد عالی

محمد عالی

گنجی

گنجی

خیر عمومی

خیر عمومی

شیرین

شیرین

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

زینب

زینب

خیر عمومی

خیر عمومی

عبدالرحمن

عبدالرحمن

خیر عمومی

خیر عمومی

مهربان

مهربان

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

ناصر

ناصر

خیر عمومی

خیر عمومی

جمالی

جمالی

علیرضا

علیرضا

سید یوسف

سید یوسف

فریبا

فریبا

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خالد

خالد

سعید

سعید

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

طاهره

طاهره

امیر

امیر

خیر عمومی

خیر عمومی

محمد

محمد

خیر عمومی

خیر عمومی

فتحی

فتحی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

طاهره

طاهره

شکرالله

شکرالله

صدیقه

صدیقه