کمک هزینه درمان

امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 1,500,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان عزیز؛ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۶۰۰ درخواست جهت درمان به انجمن خیریه داده شد که با زکات و کمک‌‌های مردمی توانستیم تنها به درمان و معالجه ۱۴۳۳ بیمار با مبلغ ۸۸۳ میلیون تومان بپردازیم.

امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.

 

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

نظری

نظری

سماء جمال پور

سماء جمال پور

شایان

شایان

سید مرتضی

سید مرتضی

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرزاق

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

فرخنده

فرخنده

فرزانه

فرزانه

حسام

حسام

طیبه

طیبه

فرزانه

فرزانه

خدیجه

خدیجه

نادیه

نادیه

حسام

حسام

عاطفی

عاطفی

ابراهیم

ابراهیم

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

نامدار

نامدار

ثمین

ثمین

پروانه

پروانه

ر احله

ر احله

کمالی

کمالی

فرزانه

فرزانه

مژگان

مژگان

عبدالرضا

عبدالرضا

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

ماریه

ماریه

طیبه

طیبه

ناهید

ناهید

امامی

امامی

فریبرز

فریبرز

ناهید

ناهید

عبدالغفار

عبدالغفار

نصیر

نصیر

پروانه

پروانه

سید هوشنگ

سید هوشنگ

عزالدین

عزالدین

عبدالغفار

عبدالغفار

سید آبادی

سید آبادی

احمد

احمد

مسعود

مسعود

سید عبدالحمید

سید عبدالحمید

سید محیی

سید محیی

واحدی

واحدی

سیما

سیما

عبدالغفار

عبدالغفار

جلال

جلال

نسیمه

نسیمه

فرخنده

فرخنده

عفیفه

عفیفه

محمدرشاد

محمدرشاد

حسین

حسین

مصطفی

مصطفی

خالد

خالد

ابراهیم

ابراهیم

سمیه

سمیه

ویسی

ویسی

هانیه

هانیه

دانشمند

دانشمند

فرزانه

فرزانه

ملائی

ملائی

عرفان

عرفان

بیژن

بیژن

منوچهری

منوچهری

عزالدین

عزالدین

کورش

کورش

محمد

محمد

فرشته

فرشته

ابراهیم

ابراهیم

یحیی

یحیی

شهرام

شهرام

راحله

راحله

محمودزاده

محمودزاده

فاطمه

فاطمه

شهلا

شهلا

مژگان

مژگان

فرزانه

فرزانه

رقیه

رقیه

مرضیه

مرضیه

پروانه

پروانه

فرزانه

فرزانه

میهمان

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

سیده فهیمه

سیده فهیمه

هاشمی

هاشمی

فرزانه

فرزانه

طیبه

طیبه

فرزانه

فرزانه

ناهید

ناهید

شکوفه

شکوفه

پروانه

پروانه

فرزانه

فرزانه

فاطمه

فاطمه

افشین

افشین

عزالدین

عزالدین

محمد

محمد

عبدالرضا

عبدالرضا

مهران

مهران

مریم

مریم

ناهید

ناهید

مریم

مریم

احمدی نژادی

احمدی نژادی

فریده

فریده

فرزانه

فرزانه

امامی

امامی

فهیمه

فهیمه

راحله

راحله

ثمین

ثمین

فاطمه

فاطمه

اسماء

اسماء

راحله

راحله

سماء

سماء

ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا

سماء

سماء

ارجمند

ارجمند

سماء جمال پور

سماء جمال پور

علیرضا

علیرضا

ماریه

ماریه

میهمان

میهمان

قادری

قادری

هرمز

هرمز

محمد نصيحتي

محمد نصيحتي

فرنوش

فرنوش

دل آرا

دل آرا

سماء جمال پور

سماء جمال پور

خیرالنساء جمالی

خیرالنساء جمالی

میهمان

میهمان

حامد فربه

حامد فربه

خیر 109

خیر 109

مهزاد

مهزاد

مجید

مجید

کامیار

کامیار

نصیر

نصیر

آرمان

آرمان

ارسلان زارعی

ارسلان زارعی

82ح.ع

82ح.ع

نصیر

نصیر

میهمان

فاطمه

فاطمه

نصیر

نصیر

عبدالرزاق

عبدالرزاق