فیلتر پروژه ها
پروژه ها

کمک هزینه درمان 1402
امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
224,063,200 تومان
از مبلغ کل 220,000,000 تومان
موفق

کمک هزینه درمان
امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
1,510,000 تومان
از مبلغ کل 300,000,000 تومان
مشارکت می کنم

کمک به درمان امیر
امیرِ داستان ما از رنج رنجور است و از درد نالان و انحراف شدید ستون فقراتش نیز مزید بر علت شده‌است.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
200,460,882 تومان
از مبلغ کل 200,000,000 تومان
موفق

قدم های نرگس
پویش حمایت از قدم‌های نرگس؛ اینجا همه با هم از نرگس حمایت می‌کنیم تا بتواند مانند ما راه برود...

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
31,362,000 تومان
از مبلغ کل 30,000,000 تومان
موفق

سفیران دانایی بندر جاسک
تهیه ویلچر، عصا، تشک طبی، واکر و پوشینه

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
28,980,000 تومان
از مبلغ کل 100,000,000 تومان
موفق

تهیه پوشک بزرگسال
امسال می‌خواهیم با کمک و همراهی شما حداقل صد کارتن پوشک تهیه کنیم و در اختیار نیازمندان قرار دهیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
52,255,000 تومان
از مبلغ کل 50,000,000 تومان
موفق

پویش همدلی با مبینا
مبینا دختر نوجوان 16 ساله ای است که از بیماری کلیوی رنج می‌برد. او به علت نداشتن شناسنامه قادر به دریافت کلیه برای پیوند نیست.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
50,149,000 تومان
از مبلغ کل 50,000,000 تومان
موفق

پویش سبز
همراه‌سرای سبز مامنی است برای بیماران نیازمند که از روستاها و شهرهای استان هرمزگان و همچنین استان‌های مجاور برای درمان می‌آیند.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
21,894,000 تومان
از مبلغ کل 30,000,000 تومان
موفق

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
50,210,200 تومان
از مبلغ کل 50,000,000 تومان
موفق