تهیه پوشک بزرگسال

امسال می‌خواهیم با کمک و همراهی شما حداقل صد کارتن پوشک تهیه کنیم و در اختیار نیازمندان قرار دهیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 93,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان عزیز؛ در سال گذشته ۳۲ نفر متقاضی دریافت پوشک بوده‌اند که با توجه به توان انجمن ۸۰ کارتن پوشک تهیه و در اختیار آن‌ها قرار داده شد.
امسال می‌خواهیم با کمک و همراهی شما حداقل صد کارتن پوشک تهیه کنیم و در اختیار نیازمندان قرار دهیم.
کمک‌های شما با هر مبلغی گره‌گشا خواهد بود.

خیرعمومی

خیرعمومی

نیک نژاد

نیک نژاد

خیرالنساء

خیرالنساء

فواد

فواد

فواد

فواد

سید یوسف

سید یوسف

بنار

بنار

صادق

صادق

فواد

فواد

احسان

احسان

عبدالقادر

عبدالقادر

عیسی

عیسی

خضری

خضری

برازنده

برازنده

برازنده

برازنده

ایوب

ایوب

عبدالحمید

عبدالحمید

بهرام

بهرام

مریم

مریم

فائقه

فائقه

عالیه

عالیه

شایان

شایان

فردوس

فردوس

فرحان م

فرحان م

راضیه هاشمی

راضیه هاشمی