تهیه پوشک بزرگسال

امسال می‌خواهیم با کمک و همراهی شما حداقل صد کارتن پوشک تهیه کنیم و در اختیار نیازمندان قرار دهیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 93,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان عزیز؛ در سال گذشته ۳۲ نفر متقاضی دریافت پوشک بوده‌اند که با توجه به توان انجمن ۸۰ کارتن پوشک تهیه و در اختیار آن‌ها قرار داده شد.
امسال می‌خواهیم با کمک و همراهی شما حداقل صد کارتن پوشک تهیه کنیم و در اختیار نیازمندان قرار دهیم.
کمک‌های شما با هر مبلغی گره‌گشا خواهد بود.

خاله فاطمه

خاله فاطمه

شایان

شایان

Khaled

Khaled

نسترن

نسترن

فردین

فردین

مسعود

مسعود

فرهاد

فرهاد

091ا

091ا

خیرعمومی

خیرعمومی

نیک نژاد

نیک نژاد

خیرالنساء

خیرالنساء

فواد

فواد

فواد

فواد

سید یوسف

سید یوسف

بنار

بنار

صادق

صادق

فواد

فواد

احسان

احسان

عبدالقادر

عبدالقادر

عیسی

عیسی

خضری

خضری

برازنده

برازنده

برازنده

برازنده

ایوب

ایوب

عبدالحمید

عبدالحمید

بهرام

بهرام

مریم

مریم

فائقه

فائقه

عالیه

عالیه

شایان

شایان

فردوس

فردوس

فرحان م

فرحان م

راضیه هاشمی

راضیه هاشمی