حمایت تحصیلی

امید است با یاری خدا و همراهیتان در سال پیش رو بتوانیم با شعار *بکوشیم مبادا کودکی از تحصیل باز ماند* حمایتگر تعداد بیشتری از محصلین نیازمند باشیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 200,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان عزیز؛ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درخواست جهت کمک‌هزینه تحصیلی به انجمن خیریه داده شد؛ که توانستیم پاسخگوی ۳۱ درخواست جدید باشیم و مجموع دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش را به  ۹۲ نفر برسانیم؛ در این راستا مبلغ ۸۰ میلیون تومان از محل زکات و حمایت های مالی شما به نیازمندان پرداخت گردید.

امید است با یاری خدا و همراهیتان در سال پیش رو بتوانیم با شعار بکوشیم مبادا کودکی از تحصیل باز ماند حمایتگر تعداد بیشتری از محصلین نیازمند باشیم.

رویا

رویا

بدریه

بدریه

عبدالقادر

عبدالقادر

امینه

امینه

عبدالسلام

عبدالسلام

رستگار

رستگار

سلمان

سلمان

رویا

رویا

حسام

حسام

مسعود

مسعود

آیلار

آیلار

محمد

محمد

عبداللهی

عبداللهی

شهرام

شهرام

کسری

کسری

عزالدین

عزالدین

عبدالعزیز

عبدالعزیز

داوود

داوود

درسا

درسا

ابراهیم

ابراهیم

سالار

سالار

زیبا

زیبا

نورائی

نورائی

اکبر

اکبر

امینه

امینه

عبدالقادر

عبدالقادر

عبدالسلام

عبدالسلام

ارجمند

ارجمند

میهمان

مجید

مجید

میهمان

میهمان

صمدی

صمدی

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

خیرالنسا ء جمالی

خیرالنسا ء جمالی

میراحمد

میراحمد

فاطمه

فاطمه

افشین

افشین

میهمان