حمایت تحصیلی 1402

امید است با یاری خدا و همراهیتان در سال پیش رو بتوانیم با شعار *بکوشیم مبادا کودکی از تحصیل باز ماند* حمایتگر تعداد بیشتری از محصلین نیازمند باشیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 130,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان عزیز؛ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درخواست جهت کمک‌هزینه تحصیلی به انجمن خیریه داده شد؛ که توانستیم پاسخگوی ۳۱ درخواست جدید باشیم و مجموع دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش را به  ۹۲ نفر برسانیم؛ در این راستا مبلغ ۸۰ میلیون تومان از محل زکات و حمایت های مالی شما به نیازمندان پرداخت گردید.

امید است با یاری خدا و همراهیتان در سال پیش رو بتوانیم با شعار بکوشیم مبادا کودکی از تحصیل باز ماند حمایتگر تعداد بیشتری از محصلین نیازمند باشیم.

شماره حساب:

0110113187003

شماره کارت:

6037-9918-9954-5002

نزد بانک ملی، به نام انجمن خیریه

و خدمات اجتماعی بندرعباس

میهمان

میهمان

شهناز

شهناز

مهناز

مهناز

اندیشمند

اندیشمند

جنگجو

جنگجو

بیگدلی

بیگدلی

مریم

مریم

عایشه

عایشه

شیخی

شیخی

جنیدی

جنیدی

رستگار

رستگار

افزونی

افزونی

علیرضا فرشته جان

علیرضا فرشته جان

میهمان

خاله فاطمه

خاله فاطمه

نسرین

نسرین

فهیمه منصوری

فهیمه منصوری

علیرضا

علیرضا

Khaled

Khaled

عبدالسلام

عبدالسلام

محبوبه

محبوبه

عبدالقادر

عبدالقادر

عبدالقادر

عبدالقادر

ناصر

ناصر

رویا

رویا

بدریه

بدریه

عبدالقادر

عبدالقادر

امینه

امینه

عبدالسلام

عبدالسلام

رستگار

رستگار

سلمان

سلمان

رویا

رویا

حسام

حسام

مسعود

مسعود

آیلار

آیلار

محمد

محمد

عبداللهی

عبداللهی

شهرام

شهرام

کسری

کسری

عزالدین

عزالدین

عبدالعزیز

عبدالعزیز

داوود

داوود

درسا

درسا

ابراهیم

ابراهیم

سالار

سالار

زیبا

زیبا

نورائی

نورائی

اکبر

اکبر

امینه

امینه

عبدالقادر

عبدالقادر

عبدالسلام

عبدالسلام

ارجمند

ارجمند

میهمان

مجید

مجید

میهمان

میهمان

صمدی

صمدی

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

خیرالنسا ء جمالی

خیرالنسا ء جمالی

میراحمد

میراحمد

فاطمه

فاطمه

افشین

افشین

میهمان