مأوا

داشته هایمان را قسمت کنیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 100,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

حرف «یتیم» که به میان می‌آید، آدم‌ها با هر دین و آیینی هم که باشند، باز هم قلب‌شان تکان می‌خورد. مگر می‌شود، کودکی بدون پدر یا سرپرست را دید و از کنارش بی‌توجه عبور کرد؟ هم اکنون انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس با همت شما حامیان دلسوز 1040 کودک یتیم تحت پوشش خود دارد.

شماره حساب:

0103134182005

شماره کارت:

6037-9911-9954-1198

نزد بانک ملی، به نام انجمن خیریه

و خدمات اجتماعی بندرعباس

میهمان

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

میهمان

عدنان عبداللهی

عدنان عبداللهی

میهمان

میهمان