تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه

تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 70,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

با توجه به فرارسیدن فصل گرما و افزایش دما تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس با مشارکت و حمایت خیران در دستور کار قرار گرفت.

در این طرح می‌خواهیم برای دفتر انجمن خیریه جهت برگزاری کلاس های آموزشی و سالن اجلاس سه کولر اسپلیت تهیه کنیم.

هزینه خرید سه دستگاه کولر اسپلیت و نصب آن مبلغی حدود 70 میلیون تومان برآورد شده است که امید است با مشارکت شما تهیه شود.

 

هرمز بتن

هرمز بتن

Mahla helmi

Mahla helmi

  • Mahla helmi

    تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز... چراغ هایتان همیشه روشن!

    • 23 مرداد 1402