مکتبخانه طلابند در بندرعباس - مرحله دیوار چینی

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس

مکتبخانه طلابند در بندرعباس - مرحله دیوار چینی

با اجرای سقف طبقه دوم ساختمان، احداث مکتبخانه طلابند اکنون به مرحله دیوارچینی با سفال رسیده و هزینه اجرای این مرحله 130 میلیون تومان است. شرح گزارش را می توانید در ادامه مشاهده کنید.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 130,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

 

پروژه مکتبخانه طلابند بندرعباس با همت و پیگیری سرکار خانم خالده فتحی و با خرید قطعه زمینی به وسعت 146 متر در محله طلابند بندرعباس آغاز شده و هم اکنون احداث این مکتبخانه شامل پارکینگ (همکف) و دو طبقه فوقانی با زیربنای 400 مربع در حال اجرا است.  طبقه نخست این مجموعه شامل یک سالن بزرگ، آشپزخانه و دو چشمه سرویس بهداشتی و در طبقه دوم آن چهار باب کلاس درس و دو چشمه سرویس بهداشتی احداث خواهد شد.

با اجرای سقف طبقه دوم ساختمان، احداث مکتبخانه طلابند اکنون به مرحله دیوارچینی با سفال رسیده و هزینه اجرای این مرحله 130 میلیون تومان است. 

گفتنی است که تا کنون 587 میلیون تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

آدرس پروژه: گلشهر جنوبی میدان ۱۲تیر ، میدان ۹ دی، کوچه امامت ۸،انتهای پارک محلی ، کوچه سمت چپ

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

soraya helmi

میهمان

میهمان

soraya helmi

soraya helmi

میهمان

میهمان

...